Viêm tắc tĩnh mạch chuẩn đoán và hướng điều trị 2019

Viêm tắc tĩnh mạch là hiện tượng viêm một hay một vài đoạn tĩnh mạch. Bệnh thường xảy ra tại các tĩnh mạch nông ở chân. Viêm tắc tĩnh mạch thường xảy ra kết hợp với huyết khối (cục máu đông) được gọi là huyết khối hoặc huyết khối tĩnh mạch nông. Khác với huyết khối tĩnh mạch sâu, khả năng huyết khối tĩnh mạch nông khiến cục máu đông vỡ ra và di chuyển…

"Viêm tắc tĩnh mạch chuẩn đoán và hướng điều trị 2019"