Suy giãn tĩnh mạch hậu môn hay còn gọi là bệnh trĩ mà bạn chưa rõ?

Suy giãn tĩnh mạch hậu môn là gì? Suy giãn tĩnh mạch hậu môn hay còn gọi là bệnh trĩ xảy ra khi tĩnh mạch bị xoắn và sưng phồng lên ở hậu môn – trực tràng. Những tĩnh mạch suy giãn ở vùng hậu môn thường xuất hiện thành từng búi, gọi là búi trĩ và thường được phân thành 3 loại là trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Có mấy loại…

"Suy giãn tĩnh mạch hậu môn hay còn gọi là bệnh trĩ mà bạn chưa rõ?"