Covid-19 tới NewYork: Những cái chết cô độc, đớn đau, bác sĩ hối hả lập di chúc

Tại NewYork, với diễn biến xấu của tình hình dịch covid-19, mọi người phải lường trước diễn biến xấu. Một số bộ phận bác sĩ lập di chúc trước, nhưng không xin nghỉ việc. 10 ngày đầu tiên Mấy ngày nay rất nhiều người hỏi thăm tình hình ở New York City (NYC) thế nào. Và thật tình là, cũng không thể nào giải thích hay diễn tả bằng lời được hết những gì đang…

"Covid-19 tới NewYork: Những cái chết cô độc, đớn đau, bác sĩ hối hả lập di chúc"